728 x 90

پیام به کیارش ۸۸۸ سبزوار

منظره
منظره

پیام به کیارش ۸۸۸ سبزوار: ”ایران مهد سربداران و دلیران“ . بهرام که با شما در ارتباط است از طرف ما می‌باشد. ارتباط خودتان را با ایشان ادامه بدهید و به رهنمودهای داده شده عمل کنید. پایدار و پیروز باشید. پایان پیام.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات