728 x 90

پیام به یاسمن از تهران

منظره
منظره

پیام به یاسمن از تهران- گزارش شما از طریق کمانگیر به‌دست ما رسید. به پایداری و استقامت شما و عزم جزم تان در مبارزه برای آزادی وطن درود می‌فرستیم. مشتاقانه منتظر گزارشات بعدی انجام فعالیت هایتان برای رهایی میهن هستیم. پیروز باشید. پایان پیام.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات