728 x 90

پیام به دوست عزیز آسو

کوچه‌های قدیمی - عکس از آرشیو
کوچه‌های قدیمی - عکس از آرشیو

پیام به دوست عزیز آسو:
برادر«ش» که با شما ارتباط برقرار کردند و یادآوری تماس قبلی با شما در زمستان گذشته از اکانت دیگری کردند. از طرف سازمان هستند. ضمن احترام به عقاید شما برای پیشبرد مبارزه به‌منظور سرنگونی دیکتاتوری آخوندی مثل گذشته فعالیت خود را ادامه داده و ارتباط خود را مستحکمتر کنید.
با ایقان به پیروزی- پایان پیام

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات