728 x 90

پیام به‌ رافایل از کرج

تجمع دانشجویان دانشگاه شریف ۲۱دیماه۹۸ - عکس از آرشیو
تجمع دانشجویان دانشگاه شریف ۲۱دیماه۹۸ - عکس از آرشیو

پیام به‌ رافایل از کرج:

ندا کرمانی که با شما در ارتباط هست از طرف ماست و شما رو راهنمایی می‌کند. پایان پیام.