728 x 90

پیام به سالار از اردبیل

منظره - عکس از آرشیو
منظره - عکس از آرشیو

پیام به سالار از اردبیل - احد نادری که با شما در ارتباط است مورد تأیید ما است . هشتاد درصد مردم زیر فقر هستند. ما مردم ایران از این نظام ناراضی هستیم . پایان پیام.