728 x 90

پیام فرشید ۱۲

هرچه  تبر زدی جوانه شد
هرچه تبر زدی جوانه شد

 

هر چه تبر زدی مرا زخم نشد جوانه شد
فرشید ۱۲

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات