728 x 90

پیام به مجتبی

منظره - عکس از آرشیو
منظره - عکس از آرشیو

پیام به برادر مجتبی:

با درود بر آزاد اندیشان و آزاد مردان و زنان ایران. شاهین از لندن از طرف ما می‌باشد به او اعتماد کرده و وظایف انقلابی خود را با وی دنبال کنید.

عکس ضمیمه