728 x 90

پیام به مرتضی

منظره - عکس از آرشیو
منظره - عکس از آرشیو

پیام به مرتضی ۱۹۹۰ از بلوچستان:
غزل از دوستان ما می‌باشد. با او ارتباطتان را ادامه بدهید. آزادی بیان آزادی افکار و از همه مهم‌تر جدایی دین از سیاست است.