728 x 90

پیام به مرتضی

منظره - عکس از آرشیو
منظره - عکس از آرشیو

پیام به مرتضی:
”تا زمانیکه برای آزادی می‌جنگم برایم اهمیت ندارد کجا بمیرم“
سعید که با شما در ارتباط است از طرف ما می‌باشد. به ارتباط خود با او ادامه بدهید. پیروز باشید. پایان پیام