728 x 90

پیام به مهدیار علی از شیراز

منظره - عکس از آرشیو
منظره - عکس از آرشیو

پیام به مهدیار علی از شیراز: مهرداد علوی که با شما در ارتباط است از دوستان ما است به او اعتماد کنید. کارتان را با او ادامه دهید. به امید پیروزی موفق باشید.