728 x 90

پیام به میثاق از شاهرود

منظره - عکس از آرشیو
منظره - عکس از آرشیو

پیام به میثاق از شاهرود:
با سلام و درودهای انقلابی، پویا که با شما در ارتباط است از طرف ما می‌باشد. فعالیت‌های خود را با او ادامه بدهید. موفق و پیروز باشید. پایان پیام