728 x 90

پیام به میلاد از تهران

منظره - عکس از آرشیو
منظره - عکس از آرشیو

پیام به میلاد از تهران:
این نیز بگذرد
دوست ما اشکان که با شما در تماس است در ارتباط با ما می باشد به او اعتماد کرده و با او همکاری کنید.
همان‌طور که گفتید فقط باید با این اسم صداش بزنیم، پروانه متولد شده ....
با آرزوی سلامتی برای شما پیروز باشید.