728 x 90

پیام به نیروهای خواهان ارتباط- ۱۷ اسنفد

صدای شما از رادیو مجاهد

پیام به نیروهای خواهان ارتباط  ۱۷اسفند ماه   ۹۹
پیام به نیروهای خواهان ارتباط ۱۷اسفند ماه ۹۹

دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران.


پیام از رادیو مجاهد به دُنی ۳۳۳۳:
دُنی 3333 ستار که به شما مراجعه کرده است از طرف ما است به او اعتماد کنید.
پایان پیام


پیام از رادیو مجاهد به میلاد از دهدشت:
نیما که با شما در ارتباط است از جانب ما می‌باشد. کارتان را با وی ادامه دهید.
پایان پیام


پیام از رادیو مجاهد به نیما ۱۱۱:
با سلام و درودهای توحیدی و انقلابی، کوروش که با شما در ارتباط است از جانب ما می‌باشد به وی اعتماد کنید و فعالیت‌های انقلابی خود را در هماهنگی با وی شروع کنید.
پایان پیام


پیام از رادیو مجاهد به سبحان:
”هر حکومتی به کمک مردم سقوط خواهد کرد“ . فرید که با شما در ارتباط است از طرف ما می‌باشد.
پایان پیام


پیام از رادیو مجاهد به رامتین:
سیاوش که با شما در تماس است از دوستان ما می‌باشد به او اعتماد کنید.
پایان پیام

 

پیام از رادیو مجاهد به دوست گرامی عاصف:
”با سلام خدمت مجاهدین خلق ایران آرزوی فردایی آزاد و صبحی زیبا برای هموطنان را در جابجای این سرزمین پهناور را آرزومندم زنده باد بلوچ“ علی که با تو در تماس است از جانب ماست با او همکاری بکنید.
پایان پیام.


پیام از رادیو مجاهد به عماد۱۴۴۰:
”پیروزی نزدیک است“ با سلام و درودهای توحیدی و انقلابی، سعید که با شما در ارتباط است از جانب ما می‌باشد به وی اعتماد کرده و فعالیت‌های میهنی خود را در هماهنگی با وی انجام دهید.
پایان پیام.


پیام از رادیو مجاهد به امیر۶۹۶:
”برای آزادی قیمت باید داد“، با سلام و درودهای توحیدی و انقلابی، سعید که با شما در ارتباط است از جانب ما می‌باشد به وی اعتماد کرده و فعالیت‌های میهنی خود را در هماهنگی با وی انجام دهید.
پایان پیام.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات