728 x 90

پیام به نیروهای خواهان ارتباط - ۳۰ بهمن

صدای شما از رادیو مجاهد

پیام به نیروهای۳۰ بهمن ماه   ۹۹
پیام به نیروهای۳۰ بهمن ماه ۹۹

دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران.


پیام از رادیو مجاهد به امیر ۴۰۰:
پیام شما از طریق آرش دریافت شد.
”اگر روزی به تاریکی شب خوردی از تاریکی ش نترس به راهت ادامه بده“ . \
. پایان پیام

پیام از رادیو مجاهد به زاگرس:
خواهر روزیتا که با شما در ارتباط است از دوستان ما می‌باشد ارتباطتان را با او ادامه دهید.
”بهتر است که در حال مبارزه برای آزادی بمیری تا این‌که تمام زندگیت در زندان باشی“ .
پایان پیام


پیام از رادیو مجاهد به کریم دریگوند۶۶۶:
با سلام و درودهای توحیدی و انقلابی، سعید که با شما در ارتباط است از جانب ما می‌باشد به وی اعتماد کنید
پایان پیام.