728 x 90

پیام به نیروهای خواهان ارتباط- ۳ اسفند

صدای شما از رادیو مجاهد

پیام به نیروهای خواهان ارتباط  ۳ اسفند ماه   ۹۹
پیام به نیروهای خواهان ارتباط ۳ اسفند ماه ۹۹

دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران.


پیام از رادیو مجاهد به نوید از شیراز:
سرنوشت یک کشور را مردمش تعیین می‌کنند پس بهتر است برای سرنوشت کشورمان همگام با کانون‌های شورشی مجاهدین بجنگیم و عامل ویرانی ایران یعنی کرونای ولایت را سرنگون کنیم. پیام که با شما در ارتباط است از ماست، با او ادامه بدهید.
پایان پیام


پیام از رادیو مجاهد به پارسا:
آرام از دوستان ما می‌باشد می‌توانید با او کار کنید.
پایان پیام


پیام از رادیو مجاهد به سیروان:
حسن از طرف ما و مورد اعتماد ما هست به وی اعتماد کنید. درود بر شما.
پایان پیام