728 x 90

پیام به کیارش مازندران

منظره - عکس از آرشیو
منظره - عکس از آرشیو

پیام به کیارش مازندران:
اراده یعنی پیروز شدن در میدانی که همه چیز حکایت از شکست دارد.
کیارش جان، علی ۵۰۵ که با شما در ارتباط است از طرف ما می‌باشد به او اعتماد کنید و نگران نباشید. پایان پیام.