728 x 90

گناه ملت ما چیست جز فریاد آزادی

تظاهرات دانشجویان در قیام دیماه ۹۶
تظاهرات دانشجویان در قیام دیماه ۹۶

تقدیم به هم میهنان در بندم در چنگال دژخیمان و سفاک ملایان

یزید خفته دوران زگور کهنه‌اش بر خواست به قصد قتل دلداران

گناه ملت ما چیست

بجز فریاد آزادی

خداوندا تو شاهد باش

به هتک حرمت انسان

خدا برخیز و باطل کن

بساط این دغل بازان

که اینان جامه حق را

بپوشانند تن شیطان

چنان دین و حقیقت را به کام خود بیالودندن

که گویا حضرت یزدان ز ایشان می‌برد فرمان

حلول روح دجال است

در این شب راهه مرموز

خدایا آفتابت را بتابان بر سر ایران

خداااا برخیز و باطل کن بساط این دغل بازان

که اینان جامه‌ٔ حق را

بپوشاندند تن شیطان

 

به امید رهایی میهن اسیرم

آرشام

۱۵مهر ۹۷

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات